Voor KEI, het Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing heeft PUNTPIXEL in een anderhalf jaar durend ontwikkelingstraject de oude, wat ontoegankelijke Kennisbank van KEI omgevormd tot een moderne website.

Via drie verschillende aanvliegroutes is de kennis uit de diverse dossiers aanwezig in de Kennisbank op te vragen op basis van locatie, thema en partner. Geselecteerde informatie kan op die manier gemakkelijk vanuit verschillend perspectief bekeken worden.

Gebruikers van de Kennisbank van KEI kunnen zoekopdrachten opslaan als dynamische dossiers, daar berichten toevoegen of juist verwijderen, er PDF-bestanden van genereren of de gegevens delen via de gebruikelijke sociale netwerken.

PUNTPIXEL heeft in het proces zowel gezorgd voor de ontwikkeling van het interactiemodel, de informatie structuur en het uiteindelijke visuele ontwerp van de gebruikersinterface. Vervolgens is het geheel technische gerealiseerd door het Amsterdamse Ritense.

In 2012┬áis KEI – Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing opgegaan in de fusieorganisatie Platform31 – kennis van stad en regio.

Resultaat

Meer weten over dit project?

Avatar photo
Neem contact op met Jorrit Sybesma