In opdracht van het Historisch Museum Rotterdam heeft PUNTPIXEL voor de tentoonstelling JONG 2009: “tien van Tegenwoordig” in het kader van het internationale jongerenjaar voor het Schielandshuis een webapplicatie ontwikkeld.

Deze software biedt bezoekende groepen jongeren de mogelijkheid om hun eigen ervaringen rondom specifieke tentoonstellingsthema’s als “liefde/relaties”, “uiterlijk & imago”, “lifestyle”, “religie & spiritualiteit” en “werk/opleiding” kenbaar te maken en te delen met anderen. De groep jongeren kan individueel via een vraag- en antwoord principe reageren op stellingen en vragen beantwoorden. Deze gegevens worden vervolgens direct zichtbaar in de wolk. Via een aantal verschillende filter- en zoeksystemen kan de groep vervolgens reacties bekijken en de discussie met elkaar aangaan.

“Tien van Tegenwoordig” is een educatieve, interactieve webapplicatie die in de tentoonstelling is verwerkt in een installatie ontworpen door Shop Around. Het beeld van de datacloud wordt geprojecteerd. Via het Internet is de applicatie als site ook te bereiken, alleen is deelname dan niet mogelijk. Het systeem blijft actief gedurende de gehele tentoonstelling, die nog tot het einde van 2009 duurt.

De datacloud vormt een in het extreme doorgevoerde combinatie van de zoekresultaten van door de jongeren zelf veelgebruikte bronnen als Google en Wikipedia, aangevuld met andere gegevens uit de archieven van het Schielandshuis zelf. Daardoor worden ze overstelpt met informatie, het ene relevanter dan het ander, opgezet in een systeem bestaande uit profielen met avatars, referenties, links, beelden, zoekresultaten en filters. Tegelijkertijd toont het systeem aan dat via eenvoudige handelingen het principe van “omgekeerd zoeken” (alle resultaten tonen, selectie door filtering) in de parktijk prima bruikbaar is en de veelheid en diversiteit aan bijdragen van de jongeren treffend weergeeft.

Resultaat

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Marc de Bruijn