Onze

Expertise

We zijn een klein bureau, gespecialiseerd in het ontwerp en de ontwikkeling van inhoud gedreven online gebruikerservaringen (van website tot webapplicatie) voor culturele, commerciële en educatieve opdrachtgevers. We bedenken concept en strategie, werken ontwerpen uit van schets tot wireframe, van front- tot backend en dragen zorg voor de technische ontwikkeling.

Specialisatie

We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van sites, web applicaties en apparaat-onafhankelijke ‘responsive design’ oplossingen. We streven naar het ontwikkelen van projecten waarbij nieuwe innovatieve gebruikerservaringen voortvloeien uit goed ontworpen en toegankelijke applicaties die cross-platform functioneren, bij voorkeur met gebruik van open en non-proprietary standaarden.
We denken graag mee met de opdrachtgever en zien in samenwerken vaak het begin van de oplossing van complexe ontwerpvraagstukken. We ontwerpen, plannen en werken applicaties op visueel en structureel niveau tot in detail uit – van schets en wireframe tot interface en pictogram – waarbij simultaan, maar componentsgewijs de technische ontwikkeling geschiedt.
Binnen onze ontwerppraktijk speelt de relatie (samenhang) tussen inhoud, vorm en functie een belangrijke rol. Onze ontwerpen zijn in techniek en vorm dienend om zo structuur en hiërarchie te bieden aan gebruikers van de door ons gerealiseerde ontwerpen en zijn derhalve ondergeschikt aan functie en inhoud.

Proces

We werken binnen ons bureau volgens het principe dat verandering een haast onvermijdelijke constante is binnen een gesegmenteerd en flexibel ingericht ontwerp- en ontwikkelingsproces. Waarin personen en goede onderlinge verhoudingen met de klant belangrijker zijn dan strikte protocollen of procedures. Er wordt voortdurend gezocht naar interdisciplinaire samenwerkingsverbanden met opdrachtgevers, waardoor projecten ook tijdens het uitvoeringsproces gemakkelijk en relatief snel kunnen worden bijgesteld, zonder dat er overbodig werk hoeft te worden verricht.

 Techniek

Afhankelijk van de wensen van onze opdrachtgevers ontwerpen en ontwikkelen we voor bestaande content managementsystemen (zoals WordPress, BuddyPress, et cetera), maar ook het gebruik van door PUNTPIXEL ontwikkelde software in ontwikkelframeworks als Laravel of CakePHP behoort tot de mogelijkheden. Veel gebruikte technieken in onze praktijk omvatten onder meer HTML(5), CSS(3), AJAX, jQuery (incluis jQuery Mobile), MySQL en PHP.

Diensten

We kunnen en doen veel, op het gebied van concept, ontwerp, strategie & techniek. We beperken ons niet tot een discipline, het moderne medialandschap is gesegmenteerd. Voor ons als ontwerpers & ontwikkelaars zien we een bredere rol weggelegd. Gebruik de volgende (selectie van) steekwoorden om ons portfolio nader te bekijken: GebruikersinterfacesResponsiveHTML5CSS3WebsiteTentoonstellingsontwerpZaalinteractiveWebapplicatieGrafisch ontwerpGeneratorCatalogusEPUBIdentiteitOnderzoeksprojectInterface ontwerpInfographicTypografieIllustratieContent Management Systeem.

Principes

We werken op basis van een aantal eenvoudige, heldere en effectieve principes:

  • De gebruiker staat in al onze ontwerpen centraal.
  • We zijn geen kunstenaars, maar we maken wel toegepaste kunst.
  • Zonder inhoud geen vorm en geen vorm zonder functie.
  • We werken liever samen dan in opdracht: we zijn geen leverancier, maar partner in een project.
  • Verandering is een constante binnen een ontwikkelingsproces, verwacht geen kant en klare antwoorden van ons.
  • We worden ingehuurd vanwege onze expertise: wij luisteren naar de opdrachtgever, luister ook naar ons.

Samenwerken?

Een interessant projectvoorstel of idee, neem direct contact op met één van de partners van ons bureau.

Jorrit Sybesma
Ontwerper
Marc de Bruijn
Ontwikkelaar