In het eerste kwartaal van 2014 is PUNTPIXEL – tezamen met twee andere (middelgrote en bekende) bureau’s – door de Gemeente Dordrecht gevraagd voor het gemeentelijk cultuurbedrijf, bestaande uit het Dordrechts Museum, Huis Van Gijn, het Regionaal Archief Dordrecht en het nog te openen Hof, een plan te presenteren voor een negental nieuw te ontwikkelen websites voor de verschillende onderdelen binnen deze uit fusie ontstane organisatie.

Binnen het door PUNTPIXEL gerealiseerde ontwerp voor de vier websites van de belangrijkste onderdelen van het cultuurbedrijf – Dordrechts Museum, Huis Van Gijn, het Hof en het archief – ligt de nadruk op het onderling verbinden, samenknopen van deze organisaties op zowel het zakelijke vlak, alsmede op het gebied van de activiteiten en de verschillende collecties. De basis van de opzet van het ontwerp is gelijk, maar binnen de website van elk van de vier organisaties ligt de nadruk op een specifieke bezoekersgroep. Bij Huis Van Gijn is het vangen van de sfeer van het historische huis het belangrijkst en binnen het Dordrechts Museum het spanningsveld tussen de wijze waarop de collectie digitaal wordt getoond en de activiteiten die er omheen worden georganiseerd. Voor het archief is juist de zoekende bezoeker van belang, of die nu professioneel is of een zogeheten „grazer”.

PUNTPIXEL heeft hiervoor in een maand tijd een krachtig, helder modern/klassiek en zeer uitgebreid concept grafisch ontwerp en een duidelijk interactie ontwerp opgeleverd en op 14 april aan de directieleden van de diverse organisaties en externe adviseurs gepresenteerd. Uiteindelijk is de definitieve opdracht verstrekt aan een van de andere participanten.

Resultaat

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Jorrit Sybesma