PUNTPIXEL heeft in opdracht van het Piet Zwart Institute (onderdeel van de Willem de Kooning Academie, Rotterdam) de nieuwe websites ontworpen voor de Master-opleidingen en het onderzoeksprogramma van het instituut.

De technische realisatie van de ontwerpen is verricht door de interne ICT-afdeling van de Willem de Kooning Academie & Hogeschool Rotterdam. Het ontwerpt wordt gekenmerkt door een (flexibele) kolommen structuur in combinatie met gelaagdheid, waarbij gebruik wordt gemaakt van virtuele stapeling van informatie en afsnijding van typografie en beeld. De afsnijding geeft impliciet vorm aan de expliciet relatie tussen de verschillende Master-opleidingen van het Piet Zwart Institute enerzijds en de onderlinge relatie daarvan met de BA-opleidingen aan de Willem de Kooning Academie. Zonder dat informatie over de bachelor-opleidingen is opgenomen binnen de website van het Piet Zwart, wordt zo de relatie met de vervolgopleiding helder gecommuniceerd. Niet alleen wordt informatie afgesneden door het browservenster geheel links binnen het ontwerp van de website, ook binnen de opzet van de Master-website zelf wordt gebruik gemaakt van diezelfde afsnijding, echter nu in combinatie met afsnijding. Een harde verticale kantlijn scheidt het selectie-niveau van de opleidingkeuze af van de inhoudelijke kant van de website. Doordat gebruikers vrij gemakkelijk kunnen kiezen over welke Master-opleiding ze informatie willen bekijken, is de hechte onderlinge relatie tussen de verschillende onderwijsstromingen binnen het kleine instituut overduidelijk aanwezig in het ontwerp van de website.

Naast de gelaagdheid in combinatie met de afsnijding speelt de kolommen-structuur een belangrijke rol als het gaat om de onderverdeling van de ontsloten informatie over de MA-studies. Deze bepaalt in grote mate de wijze waarop de gebruiker binnen de informatie van de verschillende opleidingen navigeert. Dit gebeurt tamelijk rigide: de kolommenstructuur bepaalt namelijk niet alleen op het navigatieniveau van het instituut als geheel de wijze waarop informatie is onderverdeeld, deze zelfde duidelijke segmentering van gegevens is binnen elke subsite van elke Master-opleiding binnen het instituut gehandhaafd. Daardoor is voor terugkerende bezoekers die op verschillende plaatsen opzoek gaan naar de gewenste informatie, direct duidelijk welke gegevens waar te vinden zijn: namelijk constant op dezelfde locatie binnen het browservenster. Enige speelsheid binnen het ontwerp wordt betracht doordat door het scherm afgesneden informatie geanimeerd kan worden verschoven ten einde meer informatie te kunnen inladen, voorts wordt de gelaagdheid doorbroken wanneer de verschillende richtingen van de opleidingen binnen het instituut worden bekeken.

Verder is het opvallend dat er geen kleur is gebruikt in het ontwerp van de website zelf, op het felle gele na. Een kleur die voortkomt uit de koppeling van het instituut met de overkoepelende Willem de Kooning Academie. Florian Cramer, hoofd van het instituut heeft het ontwerp kort en treffend als volgt getypeerd: “het ontwerp is hedendaags, maar sober, no-nonsens, informatief en op een goede manier “Nederlands” zonder een specifieke esthetische referentie te geven aan een van de Master-opleidingen in het bijzonder. De website laat zien dat het Piet Zwart onderdeel is van de Willem de Kooning Academie, maar door het ontwerp communiceert de site de specifieke nadruk die op het onderzoeksaspect ligt in de verschillende Master-programma’s binnen het PZI”.

Begin 2014 is de website van het Piet Zwart Instituut wederom vernieuwd. Wat in de huidige opzet nog rest van de door ons ontwikkelde digitale identiteit voor het instituut is de strakke kolommenstructuur. Ons ontwerp heeft ongeveer 4 jaar dienst gedaan.

Meer informatie:
Piet Zwart Institute

Resultaat

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Jorrit Sybesma