PUNTPIXEL heeft in opdracht van de private familiestichting Regout een virtuele portretten galerij ontworpen en ontwikkeld. De familie Regout, directe afstammelingen van Petrus Dominicus Laurentius Regout, pater familias van de welbekende Maastrichtse ondernemersfamilie in aardewerk, beschikt over een groot aantal geschilderde portretten van voorouders welke – door de sterkte geografische spreiding van de diverse nakomelingen – tot op heden niet tezamen in een collectie te zien zijn geweest.

Om de grote hoeveelheid aan werken toch bij elkaar te kunnen brengen is door de familiestichting besloten om een virtuele portrettengalerij te laten ontwikkelen. Deze portrettengalerij is – op verzoek van de familie Regout – gebaseerd op de webapplicatie die we eerder hebben ontwikkeld voor de tentoonstelling “Willem II – Kunstkoning”, voor het Dordrechts Museum waarin de complete collectie van Koning Willem II was ontsloten via een virtuele, interactieve versie van de Gotische Zaal uit de Koninklijke Paleizen Kneuterdijk te Den Haag. De plek waar oorspronkelijk de werken tezamen gehangen hebben. Binnen de virtuele portrettengalerij voor de stichting Regout zijn diverse zalen uit de buitenplaats Vaeshartelt te Maastricht als decor gebruikt om de werken in op te hangen. Deze buitenplaats was lange tijd eigendom van de familie.

Het Virtuele Museum Regout  is geheel ontwikkeld in HTML(5) en CSS(3) en kan desgewenst ook dienst doen als zaalinteractive met touchscreen. De applicatie is tevens geschikt gemaakt voor iPads en Android-gebaseerde tablets.

Voor alsnog heeft de familie ervoor gekozen alleen een selecte groep aan bezoekers toegang te verschaffen tot de collectie aan portretten. Via de website van de familiestichting kan toegang worden verkregen.

Verwijzingen
Meer over Petrus Dominicus Laurentius Regout
Website familiestichting Regout
Buitenplaats Vaeshartelt

Resultaat

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Jorrit Sybesma