Ontwerp voor de Duitstalige Ph.D. thesis “Exe.cut(up)able statements, Poetische Kalküle und Phantasmen des selbausführenden Texts”, geschreven door Florian Cramer – course director van de Media Design Master van het Piet Zwart Institute te Rotterdam.

De opzet van het omslag is een combinatie van een geabstraheerde commandline interface (zwart veld, met witte “plain text”) met daar overheen een repetitieve structuur die refereert aan een virtuele omgeving waarin de zelfuitvoerende (selbausführenden) teksten worden “geëxecuteerd”. Deze laatst genoemde laag is omgevormd tot een abstractie van vensters uit een grafische gebruikers interface met een rijkere detaillering op typografisch vlak. Daarachter is de eigenlijke titel van het boek in een blauwe schreefletter geplaatst op wit regelwerk.

Deze publicatie verschijnt in boekvorm (softcover) in april 2008 bij de Duitse uitgever Wilhelm Fink Verlag (München). Het is een 360 pagina’s tellend boek, waarvan het binnenwerk – inclusief de (30) afbeeldingen – geheel in grijsschalen is uitgevoerd.

Meer informatie:
Webwinkel Wilhelm Fink Verlag
Website Florian Cramer


Resultaat

Meer weten over dit project?

Avatar photo
Neem contact op met Jorrit Sybesma