Voor Uitgeverij Losse Veter (een initiatief van Dennis Kaspori en Vivian Ruijters) heeft PUNTPIXEL een publicatie over ex-Nike hardloper Marti ten Kate ontworpen, getiteld “Oerend hard”. Het betreft een 256-pagina’s tellende uitgave van door AD-sportjournalist Rob Weeda bewerkte columns van Ten Kate, die reeds eerder in delen via de lopers-website van Losse Veter te lezen zijn geweest.

Uitgangspunt bij het ontwerp van het boek is het grote archief geweest dat door de familie Ten Kate beschikbaar is gesteld. De persoonlijke invalshoek van de vele anekdotes, wedstrijdschema’s, tabellen en krantenknipsels vormen het overgrote deel van de inhoud van Oerend Hard. De verschillende soorten informatie en verhaallijnen zijn tevens bepalend geweest voor de opzet van het boek. De inhoud is gerangschikt op chronologische basis, diverse verhaallijnen lopen simultaan van begin tot eind naast elkaar in het binnenwerk.

De looptijden van Ten Kate vormen – in relatie tot de locatie waar de afstand is gelopen – de leidraad voor het binnenwerk, alsmede de appendix. Binnen dit laatste deel zijn veel grafieken, statistieken en data-visualisaties te vinden. Door de vele informatie die voorhanden was over de loopafstanden van Ten Kate van de laatste 25 jaar, is het mogelijk geweest deze gegevens om te zetten in een visuele vorm.

Een andere bepalende factor is de productietijd geweest, het boek is – geheel volgens plan – ontworpen en drukgereed gemaakt binnen een tijd van slechts drie weken. Daarvoor was een systematische aanpak in het ontwerp van het binnenwerk noodzakelijk, zonder dat die insteek zou resulteren in een te zakelijke uitkomst.

Om de authenticiteit van het bronmateriaal beter tot z’n recht te laten komen is het nagenoeg onbewerkt en ruw in het ontwerp opgenomen. De door de redactie geselecteerde materialen zijn gescand en vervolgens geautomatiseerd (batch scripting) gereed gemaakt voor het drukwerk. Zonder verdere nabewerking blijven de oorspronkelijke kwaliteiten van de verschillende soorten bronmaterialen (krant, tijdschrift, bonnetjes, transparanten, foto’s uit glossy tijdschriften) bewaard: van koffievlek, tot notitie van archivaris of opmerking in de kantlijn van een tabel. Op die wijze wordt de afstand tussen de lezer en het materiaal niet onnodig vergroot en het gevoel ontstaat dat je zelf door het archief neust. Hetgeen ook in de hand gewerkt wordt door de opzet van het ontwerp, waar gebruik wordt gemaakt van overlappende pagina’s om de suggestie van gelaagdheid te wekken.

Het omslag is in full colour gedrukt en het binnenwerk is uitgevoerd twee-kleurendruk, uitgegeven in een totale oplage van 3.000 stuks.

Resultaat

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Jorrit Sybesma