Het tachtig pagina’s tellende boek “Vraag het Juffrouw Fijn van Draat, tips voor het bestieren van een huishouden op stand”, is ontworpen door PUNTPIXEL en een uitgave van Huis Van Gijn, Dordrechts Museum voor ter viering van de lancering van de gelijknamige iPad-applicatie in het historische Huis Van Gijn te Dordrecht.

Gebruikers van de applicatie krijgen het boek in digitale vorm cadeau. Tevens is rond de kerstperiode het boek in de museumwinkel van het Dordrechts Museum te verkrijgen (€ 6,95). Het boek is gedrukt in Duitsland bij Urban-Media Communication Verlags GmbH.

Fijn van Draat is niet zo maar een mooie naam uit een vergeten verleden. Deze dame heeft echt bestaan. Juffrouw Helena Alida Fijn van Draat (1861-1962) was de huishoudster van Simon van Gijn (1836-1922). Een huishoudster is niet de werkster of poetsvrouw, maar de ‘manager’ van het huis. Zij stuurde het personeel aan en was verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het huishouden. Ze had een lastige positie als huishoudster, want tot het gewone personeel behoorde ze nadrukkelijk niet. Een gelijke van de heer des huizes was ze evenmin.

In “Vraag het Juffrouw Fijn van Draat “staan tien tips voor het bestieren van een huishouden op stand. In de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw had iedereen personeel, van hoog tot laag. Was je rijk, dan had je veel bedienden, was je minder fortuinlijk, dan had je er misschien maar één. Zowel de ‘oude’ juffrouw Fijn van Draat als de hedendaagse juffrouw geven huishoudtips. Deze zijn gebaseerd op etiquette-, huishoud- en kookboeken van rond 1900. Alle adviezen zijn bruikbaar, maar voor eigen risico. Veel plezier bij het koken, bedienen en dineren.

De losse sfeerbeelden hierboven weergegeven komen uit het voornoemde boekwerk, © 2013 Mascha Joustra.

Resultaat

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Jorrit Sybesma