Voor Het Blauwe Huis heeft PUNTPIXEL de nieuwe website ontworpen en uitgevoerd die fungeert als online archief. De site bestaat uit de digitale documentatie van projecten en activiteiten van de vele kunstenaars en bewoners die de afgelopen vijf jaar betrokken zijn geweest bij het initiatief op IJburg (Amsterdam) van de Rotterdamse Jeanne van Heeswijk (Jeanneworks) en Dennis Kaspori (The Maze Corporation).

Aan de basis van de opbouw van de website staat de relatie tussen kunstenaar en project. Alle overige informatie is daar omheen gegroepeerd. De site bestaat uit een drietal kolommen, waarvan de meest rechter nieuwsberichten – al dan niet gekoppeld aan een specifiek project – tentoonstellingsagenda’s en nieuwsbrieven bevat. De twee centrale kolommen bevatten de (alfabetische) lijst van kunstenaars en de (chronologische) lijst van projecten. Wordt een bepaald project geactiveerd dan verschijnen de gerelateerde kunstenaars in beeld. En wanneer een bepaalde kunstenaar aangeklikt wordt op de website, schuiven de bijbehorende projecten ook in beeld. Vervolgens kan meer informatie over de betreffende kunstenaar dan wel het geselecteerde project naar voren gehaald worden.

Als secundaire laag is de informatie over Het Blauwe Huis zelf – herkenbaar aan de blauwe kleur – achter de primaire inhoud geplaatst. Deze informatie komt naar voren zodra deze geactiveerd wordt.

De website van Het Blauwe Huis is eind september 2009 te zien geweest op de tentoonstelling “Annenviertel, The Art of Urban Intervention” in Graz te Oostenrijk als onderdeel van de deel exhibitie “The Growing Archive”, georganiseerd door (association for contemporary art).


Achtergrond & context

In de zomer van 2005 opende Het Blauwe Huis op IJburg haar deuren. Het Blauwe Huis is een plek voor het ongeplande, voor het nog te wensen. Een kunstproject waar vier jaar lang kunstenaars, schrijvers, architecten en onderzoekers worden uitgenodigd om medebewoners van IJburg te worden. Op dit moment zijn er 35 nationale en internationale gasten betrokken bij Het Blauwe Huis, die afwisselend in het huis wonen en die vanuit hun eigen discipline onderzoek doen naar de ontwikkelingen van IJburg en een gemeenschap in wording.

Het Blauwe Huis is zo vooral een plek voor ontmoeting en uitwisseling en waar in nauwe samenwerking met bewoners van IJburg vorm en invulling wordt gegeven aan de directe leefomgeving. Daarom heeft Het Blauwe Huis geen vast programma zodat het direct op de ontwikkelingen van IJburg kan inspelen. (Bron: website Hert Blauwe Huis).

Het Blauwe Huis is een project van Jeanne van Heeswijk i.s.m. Dennis Kaspori en Hervé Paraponaris, tot stand gekomen met steun van AFK, de Alliantie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Digitale Pioniers, Stichting DOEN, ECF, Mondriaan Stichting, Stadsdeel Zeeburg, VSB Fonds en Waterstad 3.

Meer informatie:
Het Blauwe Huis
Annenviertel, The Art of Urban Intervention

Resultaat

Meer weten over dit project?

Avatar photo
Neem contact op met Jorrit Sybesma