2 July 2009

Identiteit Rotterdam Vakmanstad

Avatar photo
door
Jorrit Sybesma

Rotterdam Vakmanstad/Skillcity gaat over de rol van cultuur, economie en onderwijs in de stedelijke vernieuwing. Voor dit project, waarvan de eerste fase van halverwege 2006 tot eind 2007 loopt, heeft PUNTPIXEL de visuele identiteit ontwikkeld. Uiteindelijk is er niet een enkel logo ontwikkeld, maar een constant veranderend beeldmerk. Een beeldmerk dat gekoppeld aan een thema dat binnen een Vakmanstad op dat moment publiekelijk in de aandacht stond door de organisatie van expert-meetings en debatten onder leiding van AIR – Architectuur Instituut Rotterdam.

Uiteindelijk zijn er gedurende het jaar dat de eerste fase van Vakmanstad liep vier verschillende logo (structuren) ontworpen, welke constant bijgesteld en aangepast zijn, in lijn met het onderzoekende karakter van Rottedam Vakmanstad. De vier peilers (of inter-actievelden) waarop de visuele identiteit is gebaseerd zijn “cultureel ondernemerschap”, “jeugd, de toekomst en het onderwijs”, “publiek domein en betrokkenheid”, en “de nieuwe middenklasse”.

Het gebruik van structuren komt voort uit de keuze om niet een enkele statische project identiteit te introduceren en ervoor te kiezen de ontwikkelingen van het visuele beeld te koppelen aan de onderzoeken, discussies en debatten die paralel liepen met het ontwerpen van het beeld waarbij telkens het thema de uiteindelijke visuele kwaliteiten van de illustraties bepaalde. Elke structuur kan ook toegepast worden als geïsoleerd logo. Daarbij wordt over de laag van de structuur in eenvoudige typografie een tekst geplaatst en worden delen van de plattegrond van de stad Rotterdam uit de onderliggende structuur gestanst.

Dit werk is gepubliceerd in het boek “Graphic Design in Holland” van het Spaanse Mao Mao / LOFT Publications (2009). In Nederland is de publicatie onder de titel “Grafisch design in Nederland” door Librero uitgegeven.