Sinds de uitvinding van het World Wide Web door Tim Berners-Lee, meer dan tien jaar geleden, is het Internet een factor van grote waarde geworden voor de (grafisch) ontwerper. In “Ontwerpers & het Internet” komen de visuele trends en technische ontwikkelingen van het Internetontwerp aan bod. Van de eerste, simpele HTML-sites tot de huidige stand van zaken, waarin XHTML, server-side scripting, Flash en CSS hand in hand gaan. Ook de veranderende ideeën op het gebied van interactiviteit en gebruikersparticipatie komen aan bod. Daarnaast worden de overeenkomsten en verschillen tussen het traditionele grafisch ontwerp (van drukwerk) ten opzichte van het nieuwere ontwerp voor het Internet tegen het licht gehouden, alsmede relevante Nederlandse ontwerpers zoals Mieke Gerritzen of Martijn Engelbregt.

 

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Marc de Bruijn