Het onderwerp betreft het gebruik van infographics in de gedrukte media. Een aantal aspecten, verhoudingen van vorm, inhoud, functie en techniek van de infographic, worden thematisch behandeld.

De verschillen tussen een infographic en een pictogram komen aan bod, alsmede de invloed van de infographic op de opninievorming van burgers. Hierbij komt de essentie van het essay aan de orde: de verantwoordelijkheid van een ontwerper ten overstaan van het publiek. Het is aan de beeldenmaker om feiten inzichtelijk te maken en daarmee beslissingen op wereldniveau kan beïnvloeden.

Tevens wordt de technische kant van het vervaardigen van infographics belicht. De overmatige inzet van technische en beeldende middelen/trucs zorgt tevens voor een “Disneyficatie” van infographics. De huidige praktijk is welhaast niet meer vergelijkbaar met het terughoudende en haast bescheiden werk van grondleggers van het informatie ontwerpen, Otto Neurath en Gerd Arntz.

 

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Jorrit Sybesma