Voor het door de gemeente Rotterdam en Havensteder samen met Stipo georganiseerde City at Eye Level game in ZOHO, hebben PUNTPIXEL en Studio BLT een lichtobject ontworpen en laten uitvoeren door Jonas Vorwerk en Wouter Rockx. Dit project dient mede ter verbetering en verlevendiging van de plinten in het wat ruige en in het verleden door leegstand geplaagde, maar nu nieuwe creatieve en hippe maakkwartier in Rotterdam en versterkt de gebiedsidentiteit van ZOHO.

City at Eye Level game
Ruim een jaar geleden organiseerden de gemeente Rotterdam en Havensteder samen met Stipo de City at Eye Level game in ZOHO. Er was budget voor de aanpak van plinten in het maakkwartier te Rotterdam. Ruim 35 mensen uit ZOHO namen deel aan de workshops. Er ontstonden samenwerkingen waar uiteindelijke 8 plannen uit ontstonden. Plannen over de aanpak van zowel de plinten als de direct aangrenzende buitenruimte. Alle plannen konden (deels) worden gefinancierd uit het beschikbare budget door de Gemeente Rotterdam. De aanpak had tot doel om de plinten en publieke ruimte in ZOHO te verbeteren. De ingrepen aan de plinten moesten bijdragen aan het open maken en interessant maken van de straten. Om daarmee meer aantrekkelijke plekken te maken voor verschillende doelgroepen.

Lichtletters
In het kader van de City at Eye Level game ZOHO is door PUNTPIXEL in samenwerking met Studio BLT een twaalf meter hoog programmeerbaar LED-lichtobject gerealiseerd. Deze lichtletters zijn in november 2017 geplaatst ter verlevendiging van de publieke buitenruimte in het Zomerhofkwartier, als uitnodigend uithangbord van de bruisende maakplaats van Rotterdam. Het werk is uitgevoerd door media artist Jonas Vorwerk (LED en programmering), de fabricage en montage was in handen van Wouter Rockx (Xenomobile). De verlichting is via een WiFi-verbinding en een webapplicatie te programmeren, organisaties en bedrijven kunnen de letters naar gelang een door hen te organiseren evenement aanpassen in kleur en animatie.

De lichtletters zijn het eindproduct van een langdurig traject, dat ingezet werd in een groter samenwerkingsverband met twee architecten, Reggy Hulsken en Alex Neves, van IDNA (ruimtelijke ontwerpers) en Ron Blom, die zorgde voor de proces verslaglegging. Het aanvankelijke plan was om met veel meer kleine en grote ingrepen de wijk ZOHO op plintniveau te verbeteren. Van het programmeren van etalages, het aanbrengen van functionele verlichting in donkere hoeken en entrees, tot het wijzigen van de fysieke toegankelijkheid van de gebouwen gelegen in het betreffende gebied. Gezien de beperkte budgettaire middelen is uiteindelijk gekozen de bestaande ZOHO-gebiedsidentiteit door te trekken en een verdere invulling te geven.

Foto van de plaatsing van het object.

Foto van de plaatsing van het object.

De keuze voor de plaatsing van de lichtletters op deze hoek van het pand komt voort uit de wens om meer mensen die de naastgelegen Teilingerstraat gebruiken om van en naar de stad te geraken, ook het betreffende binnengebied van de wijk ZOHO te laten verkennen. Door de overhoekse plaatsing erken je de rol van de kruisende wegen op die plaats en de functie van het gebouw in dezen. Visueel lijkt het lichtobject als het waren door het gebouw heen te steken, deze optische grap maakt het een intrigerend object om te bekijken. Zeker door de animaties die de vorm van de letters blijven volgen en het pand niet als obstructie zien.

Opening
Op donderdag 16 november 2017 heeft de officiële opening van de City at Eye Level plintenprojecten plaatsgevonden in ZOHO, Rotterdam. Ook jij bent van harte uitgenodigd. De initiatiefnemers uit ZOHO zijn druk bezig om hun project af te ronden of hebben dat al gedaan. Tijdens de opening staan alle projecten in de schijnwerpers en vertellen de initiatiefnemers over hun project. De avond duurt van 18.00 – 20.00 uur. Gestart wordt bij Eurotrash aan de Vijverhofstraat (#10). Na de officiële opening is er een wandelroute langs alle initiatiefnemers. De avond wordt afgesloten rond 20.00 uur af op de hoek van de Teilingerstraat en Schoterbosstraat.

Met dank aan Barbara Lateur (Studio BLT) voor het fotomateriaal.

 

Verwijzingen
Website samenwerkingspartner Barbara Lateur, Studio BLT
Website framework en montage Wout Rockx, Xenomobile 
Website media artist Jonas Vorwerk
Website van de organisatoren: Stipo, gemeente Rotterdam en Havensteder

 

 

Resultaat

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Marc de Bruijn