2 July 2009

Prachtwijkenindex: online beursspel annex nieuwssite

Avatar photo
door
Jorrit Sybesma

In samenwerking met The Maze Corporation en in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voor de eParticipatie top het project Prachtwijkenindex.nl gerealiseerd.

De Prachtwijkenindex.nl is – nu nog als prototype – een online beursspel annex nieuwssite waarbij gehandeld kan worden in wijkaandelen en ten doel heeft om nieuws specifiek voor de Nederlandse prachtwijken te brengen. Het levert daarmee een beeld op van de verwachting van wijkbewoners over de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de wijk. Maar de Prachtwijkenindex is tevens een inventarisatiemethode, welke ingezet kan worden door de minister van VROM, waarbij de bewoners worden ingezet als kenners van de dynamiek van de wijk op lokaal niveau.

Dennis Kaspori van The Maze Corporation verwoordde het als volgt in een vraaggesprek met Steven Lenos, organisator van de eParticipatie-top: “De Prachtwijkenindex is een internetspel en het idee is eigenlijk heel eenvoudig. Als je je aanmeldt krijg je een soort denkbeeldig budget en daarmee kun je zogenaamd beleggen in de verschillende prachtwijken. Door eigenlijk het nieuws te volgen, dat nieuws dat wordt ook bijgehouden, te reageren op dat nieuws en te zeggen van, nou dit zijn interessante ontwikkelingen, ik heb vertrouwen in deze wijk, dat het de goeie kant op gaat, ik zal een deel van mijn budget daarin beleggen. Dat geeft een beetje een soort gevoelstemperatuur van hoe spelers denken over de ontwikkelingen in die prachtwijken.”

 

 

Achtergrond & context
“In Amsterdam vond de eParticipatie-top plaats. Doel van de bijeenkomst was de mogelijkheden van eParticipatie met een breed publiek te bespreken en na te gaan wat nodig is om de kansen te verzilveren. De conferentie was met name bedoeld voor overheden, maatschappelijke initiatieven en internet-ontwikkelaars. Aansprekende nationale en internationale sprekers gaven acte de présence. Ook was er veel ruimte voor inspiratie (kansen, bestaande voorbeelden) en discussie (het belang, voor- en nadelen, rol van de overheid) en namen kleinschalige initiatieven de gelegenheid hun werk en ideeën te presenteren.” (Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties)

“In 2007 startte BZK samen met Nieuw Rotterdams Tij (de initiatiefnemers achter de rotterdamindex.nl), de ontwikkeling van www.krachtwijkenindex.nl. De 40 krachtwijken krijgen daarmee een instument in handen waarmee zij de samenwerking tussen bewoners onderling op wijkniveau kunnen ondersteunen. Ook ontstaat de mogelijkheid om het instrument te benutten om te luisteren naar de onderwerpen die spelen binnen die wijken. Voor de ontwikkeling wordt momenteel samenwerking gezocht het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.” (Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties).