31 October 2011

Website Rotterdam Woont Online

Avatar photo
door
Jorrit Sybesma

PUNTPIXEL heeft in samenwerking met de Maps in Motion (Amsterdam) en ontwerper Carin van Es de website ontwikkelt voor de stichting Rotterdam Woont. Gesteund door onder meer bouwer Dura Vermeer en woningcorporatie Havensteder heeft een groot aantal onderzoekers met verschillende specialisaties (woningbouw, wijkhistorie, stadshistorici) en onder leiding van Lucas van Zuijlen van de stichting, systematisch 150 jaar Rotterdamse woongeschiedenis gedocumenteerd.

Naast de voornoemde sponsors is de website mede tot stand gekomen dankzij de inzet van instanties als de gemeente Rotterdam, het gemeentearchief, het Nederlands Architectuur Instituut, AIR, Rotterdam Marketing en vele andere partners.

De opbouw van de website is geconcentreerd rondom een database van de documentatie van de 150 jaar aan bouwgeschiedenis. Deze informatie is vervolgens ontsloten via een Google Maps-kaart, waaraan een tijdslijn is gekoppeld. Elke project of bouwwerk is terug te vinden in een bepaalde periode. Het is mogelijk om per periode zowel de bouwwerken uit een bepaalde periode te tonen, alsmede hoog kwalitatief historisch kaartwerk uit een era in te laden. De informatie wordt als laatste mogelijkheid ook in lijstvorm aangeboden, waardoor gezocht kan worden op verschillende specificaties per object.

Meer informatie:
Website Rotterdam Woont