3 November 2016

Rotterdam Woont – Atlas van de Rotterdamse Woningbouw 1840-2015

Avatar photo
door
Jorrit Sybesma

Op 16 december aanstaande verschijnt het boek “Rotterdam Woont – Atlas van de Rotterdamse Woningbouw 1840-2015”, een uitgave van Uitgeverij TOTH in samenwerking met de Stichting Rotterdam Woont. Het boek is een bundeling van alle informatie die is ontsloten via de website van Rottedam Woont, ontwikkeld door PUNTPIXEL.

De atlas geeft een representatief overzicht van circa 200 woningen gebouwd in de periode 1840-2015 te Rotterdam. Naast al deze informatie in de vorm van plattegronden, foto’s en doorsneden, et cetera is er een zestal essays in de publicatie opgenomen die ingaan op de verscheidene markante periodes in de geschiedenis van de Rotterdamse woningbouw.

Het boek (ISBN 978 90 6868 6517) gebonden uitgave, 305 pagina’s met 1.400 kleurenfoto’s en lijntekeningen) is nu reeds te bestellen voor €39,90 via de website van de uitgeverij. Na 1 maart 2017 kost het boek €49,90.

Specifiek voor deze publicatie heeft PUNTPIXEL twee kaartpagina’s (overzichten van alle bouwwerken op de kaarten van Rotterdam en de relevante randgemeenten, aangevuld met een tijdlijn) vervaardigd, die samen de openingspagina en de laatste spread van de betreffende publicatie vormen.

Verwijzingen
Website Uitgeverij TOTH
Documentatieplatform Rotterdam Woont