13 November 2015

Website Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities online

Avatar photo
door
Jorrit Sybesma

Eind oktober 2015 is de door PUNTPIXEL en Medamo ontworpen en ontwikkelde website voor RDC Rotterdam gelanceerd. RDC is het Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities, gevestigd in de loodsen van de voormalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij op Heijplaat, in de havens van Rotterdam. RDC Rotterdam is een publiek-private netwerk organisatie die zich ten doel heeft gesteld een versnelling te doen laten plaatsvinden in de veilige verduurzaming van delta steden op wereldwijd schaalniveau. Gezamenlijk ontwikkelen de leden van het RDC-netwerk strategieën voor integrale oplossingen als het gaat om de initiatie én realisatie van innovatieve concepten. Dit doen zij met het oog op het verhogen van de duurzaamheid en de veiligheid waarbij toegevoegde waarde ontstaat door ecologische uitgangspunten alsmede stedenbouwkundige/ruimtelijke inpassing en de sociale grondbeginselen, economische gevolgen en de toekomstige gebiedspotenties integraal in dit proces te voegen.

Partners van RDC Rotterdam zijn onder meer de Gemeente Rotterdam, BAM, Grontmij, RDM, Kuiper Compagnons, Deltares, Royal HaskoningDHV, TNO, De Urbanisten en Arcadis.

De website die voor RDC Rotterdam is ontwikkeld heeft als primair doel externe partijen te inspireren en te informeren. PUNTPIXEL heeft het totstandkoming van interactie ontwerp voor de website op zich genomen, wireframes ontwikkeld en de technische realisatie uitgevoerd. Tevens hebben we een adviserende rol gehad tijdens het proces waarbinnen het visuele ontwerp van Medamo tot stand kwam.

Verwijzingen:
– Bezoek website RDC Rotterdam
– Website Medamo