12 September 2006

De Krachtige Stad

Avatar photo
door
Jorrit Sybesma

PUNTPIXEL heeft in opdracht van The Maze Corporation (Dennis Kaspori), een beeldmerk ontwikkeld voor een (voorlopig nog) interne website voor het Ministerie van VROM.
De site fungeert als een centrale plaats voor interne “brain storm” sessies die betrekking hebben op het thema de “Krachtige Stad”. Beleidsambtenaren van het ministerie kun- nen de site gebruiken als discussie platform. Het beeldmerk vertaalt de thematiek van

de “Krachtige Stad” in een illustratie waarbij de stad centraal staat. Thema”s die sterk verbonden zijn met de discussies omtrent de “Krachtige Stad” uit het Grote Steden Beleid (zoals waterstad, groene stad, stedelijke netwerk stad, ecologische stad, bewegende stad), zijn verbeeld in het logo; waarbij de dynamiek en de sterkte van de stad als centrale uitgangspunten zijn gebruikt voor de visuele uitwerking ervan. The Maze Corporation is een bureau voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van woningbouw en stedelijke vernieuwing.

Screen Shot 2014-12-03 at 15.40.47