Een essay over het structuren en ordenen van informatie, of eigenlijk over het niet ordenen van informatie, over de onzichtbaarheid van design, over connectiviteit en chaos en de rol van de ontwerper en het ontwerpen van structuren, allemaal binnen de grenzen van de bibliotheek.

Essay (in het Engels) over het structuren en ordenen van informatie, of eigenlijk over het niet ordenen van informatie, over de onzichtbaarheid van design, over connectiviteit en chaos en de rol van de ontwerper en het ontwerpen van structuren, allemaal binnen de grenzen van de bibliotheek: – Zouden we chaos moeten omarmen, hebben we ordening eigenlijk wel nodig en wat zouden de mogelijke voordelen van “chaos” in de bibliotheek omgeving kunnen zijn? – Kan chaos en de schaal van chaos opgevat worden als iets dat eigenlijk louter een psychologisch effect is en dat te reduceren valt tot een persoonlijke perceptie of ervaring? – Wat is de rol van design in informatie structuren -zichtbaar of onzichtbaar- en in het proces van het scheppen van ordening uit chaos (of andersom) en laten deze structuren genoeg ruimte over voor zelfstandig denken en functioneren, of zijn de informatie en ordening-structuren te rigide en dicterend? – Wanneer functioneert een onzichtbare structuur goed en waar ligt de dunne lijn tussen onzichtbare structuren en ongestructureerde systemen? – Zijn de postmoderne ideeën over ongestructureerde bibliotheken en de verwachte personalisatie van informatie überhaupt gerealiseerd na de introductie van “hypertext” omgeving, “free-tagging” en Google? – Wat is de relatie tussen “De Bibliotheek van Babel” en de nieuwe virtuele universele bibliotheek (het Internet)? – Is de transitie van de fysieke bibliotheek catalogus naar een virtuele, de ervaring van onoverzichtelijkheid en chaos vergroot of juist verkleind? – Is de gesimplificeerde representatie van de complexiteit van het web als een “hypertext”-gebaseerde bibliotheek met Google als interface van de catalogus van de bibliotheek iets dat we als gebruikers moeten zien als een positief en goed geslaagde poging om ordening te creëren uit chaos?

Downloaden:
Essay als PDF-bestand

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Jorrit Sybesma