Hoe bouwen online winkels een vertrouwensbasis op met hun klanten en wat is de relevantie van subjectieve informatie in relatie tot het koopgedrag?

Essay over vertrouwen en sociale verhoudingen in de online winkel en de relevantie van subjectieve informatie in relatie tot het koopgedrag.

Een belangrijk aspect dat aan bod komt in het essay is de sociale en psychologische gedragingen die een rol spelen tijdens het winkelen op internet. Tevens wordt er gekeken naar de effecten van subjectieve door derden gegenereerde informatie (recensies, waardering, et cetera) op het online/offline koopgedrag van de consument. De betrouwbaarheid die het winkelsysteem in alle facetten (ontwerp, toon van de inhoud, functionaliteit van de site, et cetera) uitstraalt is hierbij zeer relevant. Een andere onderzoeksvraag gaat in op de mogelijkheden van het toepassen van de subjectieve waarden als “smaak” binnen een online zoeksyteem.

Downloaden:
Essay als PDF-bestand

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Jorrit Sybesma