3 September 2007

Van Gympen en Sandalen

Avatar photo
door
Jorrit Sybesma

Voor het Stadsarchief Dordrecht / DiEP – archief, monumenten en archeologie is een set Kijkwijzers (twee versies) ontworpen als onderdeel van een educatief pakket gekoppeld aan de tentoonstelling “Van Gympen en Sandalen”, over de geschiedenis van het Hof en Augustijnenklooster in het Hof in Dordrecht.

De kijkwijzers die ter download op de website van het Stadsarchief worden aangeboden, zijn – in nauwe samenwerking met de educatieve afdeling van het DiEP – speciaal ontwikkeld voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van het lager onderwijs in relatie tot de praktische (doe-) insteek die de tentoonstelling (8 september t/m 28 oktober) kent.