9 September 2007

Museum Memory voor Dordrechts Museum

door
Jorrit Sybesma

Voor de viering van de lancering van de nieuwe website van het Dordrechts Museum heeft PUNTPIXEL een (kunst-educatief) online memory-spel ontwikkeld, waarin beeldmate- riaal te zien is van zowel de collectie van het Dordrechts Museum als van Simon van Gijn – museum aan huis. Het spel wordt binnenkort gelanceerd en zal dan via de website van het Dordrechts Museum voor het (voornamelijk jongere) publiek bereikbaar zijn.