25 March 2014

“Een project dat zeker navolging verdient!” (museumvisie)

door
Marc de Bruijn

De Nederlandse Museumvereniging (fusie NMV en VRM) heeft in haar blad Museumvisie (#1/2014, “Van Grazen en Gunnen”) bericht over een bezoek aan Huis Van Gijn te Dordrecht alwaar met gebruik van een iPad via de Juffrouw Fijn van Draat applicatie het huis is bekeken. De redactie concludeert dat de door PUNTPIXEL ontworpen en ontwikkelde applicatie elke ruimte in Huis Van GIjn weer tot leven brengt en dat dit zeker een project is dat navolging verdient!


musvis

 

Verwijzingen:
Meer over de webapplicatie voor Juffrouw Fijn van Draat
Lees het artikel in museumvisie (#1/2014)
Website van de Nederlandse Museumvereniging