20 November 2013

Lancering Fijn van Draat-app

Avatar photo
door
Jorrit Sybesma

Zaterdag 23 november zal de iPad-applicatie voor Juffrouw Fijn van Draat (een project over de 19e eeuwse bewoners van Huis Van Gijn, Dordrechts Museum) worden gelanceerd op een feestelijke middag in Huis Van Gijn. De middag zal worden geopend door historicus Ileen Montijn, specialist in smaak- en standsverschil. De genodigden zullen onder begeleiding van de makers van de applicatie (Jorrit namens PUNTPIXEL) groepsgewijs worden rondgeleid om de App op een vijftiental aanwezige iPads te testen. De applicatie is een geavanceerde en levendige vervanger voor klassieke audiotours in dit museum.

De applicatie is door PUNTPIXEL met gelden beschikbaar gesteld door het SNS REAAL FONDS gerealiseerd in een tijdsbestek van circa 1 maand. De applicatie is web-gebaseerd en maakt intensief gebruik van HTML5 en CSS3-mogelijkheden, maar biedt feitelijk een native app-ervaring aan via de permanente iPads in het museum welke de inhoud via een Wifi-verbinding inladen. 

Naast de applicatie heeft PUNTPIXEL ook de projectidentiteit ontworpen en een publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling over Juffrouw Fijn van Draat gemaakt. 

Foto: Mascha Joustra