15 June 2009

Ouderenplatform Met Ariadne

Avatar photo
door
Jorrit Sybesma

Voor het Zorgcentrum Odendaal in Sint-Oedenrode van Wovesto heeft PUNTPIXEL in samenwerking met Jeanne van Heeswijk en Dennis Kaspori software ontwikkeld. De werkzaamheden omvatten de ontwikkeling van het interactie-model, het interface ontwerp en de verdere technische uitwerking van de software. Met Ariadne is een platform voor ouderen dat binnen het betreffende zorgcentrum gebruikt kan worden om actiever deel te nemen aan de gemeenschap binnen en – net zo belangrijk – buiten het zorgcentrum.

De software is een hulpmiddel waarmee de gebruikersgroep contacten kunnen leggen, kennissen kunnen opdoen en allerlei onderwerpen kunnen bespreken in groepen. Het sociale aspect staat dus centraal binnen zowel de software als de activiteiten die in en rond het zorgcentrum zullen plaatsvinden. Elke gebruiker maakt een eigen profiel aan, tijdens dit proces vult de persoon allerlei (persoonlijke) gegevens in. Die wordt vergeleken met de informatie uit reeds eerder ingevulde profielen waardoor verbindingen kunnen worden gelegd tussen gebruikers.

De software is opgezet rondom het karakter Ariadne, deze virtuele persoonlijkheid zorgt ervoor dat de veelal nieuwelingen voor wat betreft het gebruik van een computer, gerust gesteld worden en goed begeleid gebruik kunnen maken van het systeem. Deze virtuele Ariadne zorgt ervoor dat de ouderen in een gemakkelijk toegankelijke dialoogvorm door de software kunnen navigeren. Dat werkt met Ariadne die een vraag stelt, waarop de gebruiker vervolgens antwoord kan geven. Het initiatief wordt dus verlegd van de gebruiker (die in sommige omstandigheden waarschijnlijk niet zou weten hoe te handelen) naar – het virtuele karakter binnen – de software.

De drempel voor de “digibeten” wordt nog verder geslecht doordat naast de virtuele Ariadne, ook een echt personage binnen de centrale ontmoetingsruimte van het zorgcentrum actief is. Dit ‘buurmeisje Ariadne’ (actrice Eva van Welzenis) vervult een belangrijke taak om bewoners van dit zorgcentrum nader te betrekken bij het (virtuele) gemeenschapsleven, niet alleen binnen de ontmoetingsruimte, maar ook daarbuiten. Ariadne zorgt tevens voor de begeleiding bij het gebruik en het in gebruik nemen van de software.