13 March 2006

Artikel Jorrit in Morf

door
Marc de Bruijn

In Morf4 (mei) verschijnt een artikel van Jorrit Sybesma. Het artikel is gebaseerd op de afstudeerscriptie gemaakt tijdens de afstudeerperiode op de Willem de Kooning Academie. De auteurs Marjan Unger, Chris Vermaas en Sybrand Zijlstra hebben gewerkt aan het artikel. Morf is vrij verkrijgbaar binnen iedere kunstacademie.

Website Morf
Premsela Stichting
Meer over dit project