5 May 2006

Infographics in Morf

door
Marc de Bruijn

Morf4: “Design, wat koopt de markt ervoor?” is inmiddels verschenen en is te verkrijgen via kunstacademies en de betere boekhandel. Introductie van Morf: In dit artikel kijkt Jorrit Sybesma naar de relatie tussen vorm en inhoud bij infographics, en naar de rol en verantwoordelijkheid van de infographicmaker. Speciale aandacht wordt besteed aan de infographic in Nederlandse kranten. Is meer gebruik van infographics echt een aanbeveling?

Digitaal Morf artikel
Meer over de auteur in Morf
Meer over dit project