2 June 2015

Website Atelier Taranto voor UNLAB

Avatar photo
door
Jorrit Sybesma

PUNTPIXEL heeft in samenwerking met de Italiaanse architecten Andreas Faoro en Francesca Rizetto van het in Rotterdam gevestigde bureau UNLAB, de website ontworpen en ontwikkeld voor het Europese project Atelier Taranto. Het project en de architecten hebben onlangs van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie middelen gekregen om hun ambities qua onderzoek in de praktijk te brengen

Het Stimuleringsfonds:
Het Nederlands-Italiaanse architectenbureau Unlab constateert dat de havenstad Taranto zich in een transitie bevindt die om nieuwe ruimtelijke ontwikkelstrategieën vraagt. De stad leunt op een teruglopende economie van de chemische en staalindustrie. Hierdoor kampt Taranto met een hoge bodem- en luchtvervuiling. Unlab stelt dat Taranto op zoek moet gaan naar andere bronnen voor de toekomst van de stad – zoals voedsel, water en energie. Hiertoe zet Unlab het ontwerpend onderzoek Atelier Taranto op. In Atelier Taranto werken Nederlandse en Italiaanse ontwerpbureaus, beleidsmakers en havenbedrijven intensief samen in een serie workshops aan mapping en het ontwikkelen van ontwerpstrategieën. Drie casussen worden onderzocht; de uitbreiding van de haven door de vestiging van het Nederlandse versbedrijf Greenery, de herbestemming van woonwijken en ecologische toepassingen om de bodem- en luchtkwaliteit te verbeteren. Hierbij wordt de havenstad Rotterdam als Nederlandse spiegelcasus ingezet. De uitkomsten van het project dienen als een nieuwe aanzet voor het concept van ‘de stad als park’ om zo een alternatief te kunnen bieden voor het huidige masterplan van de gemeente van Taranto. Een document dat al 50 jaar oud is en dringend aan vernieuwing toe is. Het project wordt gebundeld in een atlas, een tentoonstelling en een conferentie in het stadhuis van Taranto.

De website – geheel gebaseerd op een kalender-principe met verder een tamelijk minimalistisch karakter – is vrijdag 29 mei jongstleden opgeleverd en zal de komende tijd van inhoud worden voorzien in de periode dat het project ook daadwerkelijk vorm zal krijgen.

Verwijzingen:
– Website UNLAB
– Website Atelier Taranto
 Website Stimuleringsfonds