22 October 2013

Kaartplatform Gemeente Haarlemmermeer en Hip Ambacht

door
Marc de Bruijn

In samenwerking met Grafisch Atelier Pixelridder heeft PUNTPIXEL de websites ontwikkeld voor onder meer Hip Ambacht, de 9 straatjes van Breda (Winnaar van de Brabantse Erfgoedprijs 2013) en een kaartenplatform voor de Gemeente Haarlemmermeer waarop de geluidsbelasting van de (aanvlieg)route van Schiphol in relatie tot de (bebouwde) omgeving. De website voor de Gemeente Haarlemmermeer is nog niet officieel gelanceerd.

Verwijzingen
Website Hip Ambacht
Kaartplatform Gemeente Haarlemmermeer