We hebben de essentie van de werkwijze van stedenbouwkundig bureau WeLoveTheCity gevat in het functionele en visuele ontwerp van hun website.

Daarbij staan burgerparticipatie middels co-creatie, transparantie door kennisdeling en langdurige betrokkenheid centraal. In het ontwerp is dat vertaald naar een website waarin de projecten centraal staan, maar waar de aandacht niet uitgaat naar alleen het eindresultaat. Door het portfolio visueel en functioneel steeds op te splitsen in de secties ‘proces > resultaat > inzicht’ geven we de ruimte aan zowel het proces van totstandkoming van deze langlopende projecten, als aan de mogelijkheid tot het bieden van inzicht in toegepaste werkmethodes en bevindingen die voortkomen uit het co-creatieve ontwikkelingsproces. Deze transparante en participatieve manier van werken is ook in de visuele gelaagdheid van het ontwerp van de website tot uitdrukking gekomen en met dit ontwerp wordt recht gedaan aan de complexiteit en omvangrijkheid van de projecten die voor en bovenal mét opdrachtgevers gerealiseerd worden.

Bekijk het project.

 

 

Resultaat

Meer weten over dit project?

Avatar photo
Neem contact op met Jorrit Sybesma