4 March 2014

Zijne Majesteit de Koning gebruikt applicatie PUNTPIXEL

Avatar photo
door
Jorrit Sybesma

Zijne Majesteit de Koning heeft tijdens de opening van de tentoonstelling “Willem II – Kunstkoning” op 4 maart jongstleden, in gezelschap van Peter Schoon – directeur van het Dordrechts Museum – gebruik gemaakt van de applicatie ontwikkeld door PUNTPIXEL.

Voor deze tentoonstelling heeft PUNTPIXEL een zeer levendige gevirtualiseerde variant van de Gotische Zaal uit Koninklijk paleis Kneuterdijk te Den Haag ontwikkeld, de zaal waar de kunstwerken van Koning Willem II ooit tezamen als collectie te zien zijn geweest.

Foto’s: Huib Kooyker Fotografie.

HKf0106   HKf0110