10 September 2015

Eerste jaargang compleet & tweede jaargang van start

Avatar photo
door
Jorrit Sybesma

Losse Veter magazine bestaat nu meer dan een jaar. De eerste jaargang zit er na het maken van het zesde nummer op en met de komst van het zevende, najaarsnummer voor september & oktober, is de tweede jaargang nu dan ook echt begonnen. Het tijdschrift wordt stapsgewijs zowel inhoudelijk als qua vormgeving beter. Het ontwerp wordt per nummer verder visueel verfijnd en het eerste nummer van de tweede jaargang omvat een aantal structurele verbeteringen wat vorm betreft. Het evenwicht is zolangzamerhand inhoudelijk ook gevonden, er is aandacht voor het lichaam, geest, voeding, kleding en schoenen. De fotografie wordt kwalitatief naar een hoger niveau getild en ook op redactioneel niveau wordt progressie gemaakt. Er ligt een uitstekende basis voor de tweede jaargang.

Meer informatie over het tijdschrift van Losse Veter op onze website.