“This web site is under construction…” is een online applicatie die websites genereert met als basis heersende trends en ideeën op het gebied van “web development”. Het systeem bestaat uit een aantal verschillende modules die elk een andere filosofie representeren aangaande ontwerp en technische ontwikkeling voor het web. De beschikbare modules zijn ondermeer Web 2.0, amateur webdesign, corporate webdesign en “grafisch ontwerpers web design”.

De contrasterende modules worden door de generator gebruikt om een serie web ontwerpen te genereren. Het is ook mogelijk om de verschillende stijlen door elkaar te mengen om zo tot interessante “crossover” ontwerpen te komen. De gegenereerde ontwerpen parodiëren de heersende ontwerpstijlen op zowel visueel als technisch (code) niveau. Denk bijvoorbeeld aan een mixtuur van corporate ontwerp gemixt met puur amateuristische elementen en de ontwerpvisie van een ontwikkelaar in 1995.

Het project is gerealiseerd als een online applicatie geschreven in PHP. Versie 0.5, getoond tijdens de Graduation Show 2007 van het Piet Zwart Instituut, is een voorproefje van de uiteindelijke volledige versie, maar bevat al wel vier ontwerpmodules en de capaciteit tot het algoritmisch genereren van webpagina’s.

“The mathematical structure of the internet, despite the human landscape created in it, simply begs for systematic and generative art practices to explore it. Like traditional sculptors will see a lump of clay or wood and feel the possible structures inside of it, artists working with the net see connections and metastructures most of us are blind to. Already 8 years ago the first net art generators started to appear. The most (in)famous one is the one created by german artist Cornelia Sollfrank, whose ‘net.art generator’ was part of a larger project called ‘Female Extensions’. Sollfrank is still exploring the legal consequences of her ‘net.art generator’ today, since she stumbled upon possible lawsuits when creating exhibitions of it. Piet Zwart graduate Marc de Bruijn has now built a web site generator, a work entitled ‘This website is under construction’. De Bruijn is very critical of web design and created his generator as an ironic statement on hypes and fashions, such as the ‘web 2.0’ buzz. His software includes the option to create four different aesthetics: the aesthetic of the amateur, the aesthetic of web 2.0, the corporate design aesthetic and that of graphic design. By turning these design clichés into caricatures he forces an escape from failing web design, and ‘teases out’ a new approach.” (Bron: Essay Networked Performance, 2007 van Josephine Bosma)

 

Resultaat

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Marc de Bruijn