De publicatie “The Sexton Blake Society” is het eindresultaat een onderzoek naar het fenomeen van de Internet community, ook wel ASN (Artificial Social Network) genoemd. Het werk, onderdeel van het afstuderen van Marc de Bruijn in 2005, komt voort uit een fascinatie voor Internet folklore en hechte subculturen op het net, zoals hackercommunities (“Cult of the Dead Cow”, “Masters of Deception”, etc.). Commerciële initiatieven – als Hyves, Friendster, MySpace – die aan dergelijke spontaan gevormde communities een verdienmodel wilden verbinden begonnen in 2005 aan hun opmars.

“The Sexton Blake Society” is een fictieve, subversieve Internet community van anarchisten – deels geïnspireerd op de al dan niet bestaande Neoistische beweging – die naar buiten treedt met een gedrukte publicatie ter ere van haar vijftiende verjaardag. Het magazine bevat, naast een kroniek van “The Sexton Blake Society”, alle elementen die samen de identiteit van de community vormen. Beelden worden naar hartenlust geplagieerd, artikelen uit formele nieuwsbladen uit de context gehaald of juist onopvallend gewijzigd. Ieder ogenschijnlijk antwoord op een vraag over de community roept eigenlijk alleen maar meer vragen op.

Naast het ontwerp van het magazine is er ook nagedacht over een publicatiestrategie. De guerilla-achtige benadering van het ontwerp zou bijvoorbeeld ook doorgevoerd kunnen worden bij de distributie van het blad, waarbij het blad “The Economist” plots vervangen is door de verjaardagsuitgave en door nietsvermoedende klanten kan worden aangeschaft.

Dit werk is tentoongesteld in design gallerie VIVID te Rotterdam.

Resultaat

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Marc de Bruijn