Nesselande Servicedating is een digitaal uitwisselingsplatform voor diensten op basis van ruilhandel, in dit geval specifiek gericht op de VINEX-uitbreidingswijk Nesselande te Rotterdam. Doordat de wijk in grote fasen wordt opgeleverd, binnen een periode van 10 jaar, betekent dit in de praktijk dat de wijk grote gaten bevat in de infrastructuur en sociale voorzieningen. Uit te wisselen diensten kunnen daarom bijvoorbeeld bestaan uit het knippen van de heg, het oppassen op kinderen, het verzorgen van huisdieren of het koken van een maaltijd.

Het achterliggende concept van de Nesselande Servicedating website is het bieden van een tijdelijke alternatieve mogelijkheid voor bewoners van de betreffende VINEX-wijk om te beginnen met het opbouwen van een sociale structuur binnen de wijk.

Nesselande Servicedating onderscheidt zich van andere uitwisselingsdiensten doordat vraag- en aanbod op een zeer verhelderende manier met elkaar vergeleken wordt. Vraag en aanbod worden direct naast elkaar gepositioneerd en met een kleurcodering is een specifieke dienst direct herkenbaar. Doordat elke gebruiker voor elke gevraagde dienst een te leveren dienst moet aangeven, ontstaat er een evenwicht in het totale vraag en aanbod. Het uiteindelijke doel van deze sociale software is om ervoor te zorgen dat het contact van het virtuele verschuift naar werkelijk contact in de wijkgemeenschap zelf. De website biedt daarvoor allerlei mogelijkheden om met elkaar in contact te komen en afspraken te maken.

Het uitwisselingsprincipe is breder inzetbaar en op het ogenblik wordt er gekeken naar de toepasbaarheid in zorguitwisseling in IJburg (Amsterdam) en wellicht kan het principe van de applicatie ook ten gunste van de zichtbaarheid van de diensten van thuiswerkende ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) in dezelfde uitbreidingswijk te Amsterdam kunnen worden geütiliseerd in samenwerking met Het Blauwe Huis.

Achtergrond & context
De wijk Nesselande (Rotterdam) groeit niet op een natuurlijke manier, met als gevolg dat de bijbehorende natuurlijke ontwikkeling van een sociale structuur achterblijft. De planning en inrichting van de wijk is sterk van bovenaf bepaald als gevolg van gemeentelijke en provinciale besluitvorming. Daardoor is het zo dat er in de beginfase bijvoorbeeld geen supermarkt is. Lastig, want dan moet je als bewoner ver reizen. Buiten dat praktische ongemak vervult zo’n buurtsuper eveneens een sociale functie als ontmoetingsplaats. Denk maar aan een prikbord zoals we die nu ook kennen uit onze buurtsuper, waar je met briefjes kunt vragen en aanbieden.

De werkelijke functie is namelijk dat de software mensen bij elkaar moet brengen. Met als doel om een lang houdbare goed functionerende stabiele sociale structuur te creëren. De software kan op de veranderende wens van de samenleving aangepast worden en met z”n tijd meegaan, om dan uiteindelijk overbodig te geraken wanneer de sociale structuur binnen de wijk naar behoren functioneert.

Dus het doel van het project en de software is om beperkt houdbaar te zijn en snel aan te sturen op werkelijk sociaal contact, dat niet via de computer loopt maar gewoon van persoon tot persoon. Het project wordt gelanceerd tijdens een aantal bijeenkomsten waarvoor de inwoners een uitnodiging ontvangen. Tijdens die bijeenkomsten leren de inwoners van Nesselande de basis-principes van het diensten uitwisselingssysteem van de Nesselande Servicedating website. Een gedrukte campagne visualiseert and communiceert de aankomende bijeenkomsten, later zal deze functie ook in de software worden geïmplementeerd. De eerste geplande projecten zien in drie belangrijke thema”s onderverdeeld, respectievelijk zijn dat: “leren/delen”, “leren/ruilen” en “leren/lenen”.

De inwoners van de betreffende wijk nemen dan goederen, voedsel of wat ze dan ook gevraagd wordt mee te nemen, mee naar een specifieke centrale plaats binnen de VINEX-wijk waar dan vervolgens de uitwisseling van de goederen plaats zal moeten vinden. Zodat er gezamenlijk gegeten kan worden of er spontaan een ruilbeurs kan ontstaan. Allemaal zelf-gïnitieerd, de bewoners ontvangen “slechts” de uitnodiging voor deze gebeurtenis. Uiteraard gaat deze uitnodiging vergezeld met de vraag (in de vorm van een lijstje) bepaalde goederen of bepaald voedsel mee te nemen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de inwoners gevraagd wordt brood, melk, kaas, appels of gekookte eieren mee te nemen.

Resultaat

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Jorrit Sybesma