In opdracht van Amsterdam University of Applied Sciences (Hogeschool van Amsterdam) en in samenwerking met Barbara Lateur van ontwerpbureau Medamo heeft PUNTPIXEL de website voor het internationale seminar DESIGN & THE CITY ontworpen en ontwikkeld.

DESIGN & THE CITY
Van 19 t/m 22 april 2016 organiseert de Hogeschool van Amsterdam DESIGN & THE CITY. Vier dagen komen internationale experts en lokale stadmakers bij elkaar op de Knowledge Mile (Wibautstraat) om te kijken hoe professionals nieuwe technologie en ontwerpmethodes zo in kunnen zetten, dat burgers hun buurten en steden kunnen verbeteren. Dit gebeurt door middel van labsessies, een conferentie en workshops voor zowel internationale experts en lokale stadsmakers.

Website
PUNTPIXEL heeft de website ontworpen en ontwikkeld welke het belangrijkste communicatiemiddel is van de organisatie van de conferentie. Via de website is het mogelijk je aan te melden (participatie via zogeheten “Calls”), tickets te kopen voor de verschillende onderdelen van de conferenties, workshops of onderzoekslaboratoria en informatie en achtergronden te vinden over de sprekers en de thematiek van de conferentie. De website vormt ook de kern van de communicatie tijdens en na de conferentie. Naderhand kunnen er papers en essays worden gepubliceerd en zullen er verslagen te vinden zijn op de website.

De algehele opzet van de website wordt gekenmerkt door een heldere splitsing in het ontwerp tussen een statisch en een dynamisch deel. Links is permanent informatie in beeld over de conferentie en zijn er verwijzingen naar sociale media. Rechts is het dynamische deel met alle inhoudelijke onderdelen behorende bij de conferentie, verdeeld in een gelaagd tab-systeem wat flexibel is uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk dat de organisatie zelf kan bepalen welke tabs in welke periode voorafgaand, gedurende of na de conferenties zichtbaar moeten zijn of prioriteit moeten krijgen. Door het duidelijk onderscheidende karakter van de verschillende secties, ontstaat zo een levendig beeld van de conferentie, de website kan hierdoor voortdurend een andere uitstraling krijgen. Dit alles is tot in detail in te stellen met de toepassing van WordPress als Content Management Systeem (CMS). Door het tabsysteem (waarbij eigenlijk geen menu noodzakelijk is om door de website “heen te klikken”), ontstaat er voor de bezoeker een uitermate helder beeld van de totale hoeveelheid beschikbare inhoud. Deze structuur wordt ondersteund door een uitklapbaar menu aan de linkerzijde, waardoor tijdens het navigeren op andere niveau’s binnen de website de inhoud in de rechtersectie niet verborgen gaat achter de navigatiemiddelen.

Schets van de interface voor de homepage van de website voor DESIGN & THE CITY, waarin ook goed het principe van het "gedeelde" scherm te zien is.

Schets van de interface voor de homepage van de website voor DESIGN & THE CITY, waarin ook goed het principe van het "gedeelde" scherm te zien is.

De website is ook uitermate geschikt voor mobiel gebruik. Hierbij is de homepage feitelijk één groot menu, waarbij door de inhoud kan worden genavigeerd, zonder van pagina te hoeven wisselen. Hierdoor kan een snelle laadtijd worden gegarandeerd. Wil de bezoeker daadwerkelijk meer achtergrondinformatie over bepaalde onderdelen van de conferentie, dan is door klikken pas op dat moment noodzakelijk. Hierdoor ontstaat een zeer vlotte gebruikerservaring.

Principevoorstel van de werking van de tabs en het verdeelde scherm (geanimeerd schetsvoorstel, september 2015).

The Knowledge Mile
The Knowledge Mile Amsterdam is de “slimste straat” van Nederland (van het Amstelplein tot de Nieuwmarkt), een initiatief van Amsterdam Creative Industries Network, waar een coalitie van onderwijsinstellingen (InHolland, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten) – ondersteund door onder meer NS, KPN, Rabobank, Bell Labs Alcatel-Lucent, Gemeente Amsterdam, Pakhuis De Zwijger, Reclassering Nederland, KLM, en de Gemeente Amsterdam – kennislabs, opleidingscentra en conferentieruimten heeft gevestigd.

Verwijzingen
Website Medamo
Website DESIGN & THE CITY
Website Knowledge Mile Amsterdam
Website Hogeschool van Amsterdam

Resultaat