In samenwerking met het Dordrechts Museum en in opdracht van de Grote Kerk Gemeente Dordrecht en Stichting Behoud Grote Kerk Dordrecht heeft PUNTPIXEL een tweetal digitale panelen ontworpen en ontwikkeld voor informatievoorziening op locatie in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht.

Permante opstelling
De twee digitale informatiepanelen maken onderdeel uit van een kleinschalige, permanente opstelling in een drietal nissen van de Grote Kerk te Dordt. Aan de hand van deze tentoonstelling willen de makers de geschiedenis laten zien over het gebouw in relatie tot de Synode van Dordrecht en de stad ten tijde van die Synode. De tentoonstellingsidentiteit is van de hand van de ontwerper Jantijn BNO, de vaste ontwerper van de diverse Dordtse musea. Inhoudelijk is de tentoonstelling vervaardigd door dr. Marianne Eekhout, de nieuwe conservator stadsgeschiedenis van het Dordrechts Museum in samenwerking met Liesbeth van Noortwijk, De meubels en de wandconstructie zijn van de hand van de Dordtse meubelontwerper Boy Bastiaans.

Met de twee digitale informatiepanelen – bestaande uit twee niet interactieve films – is het de bedoeling van de makers van de tentoonstelling aan de hand van twee verschillende invalshoeken de Synode van Dordrecht toe te lichten. Enerzijds vanuit het perspectief van de stad Dordrecht, waar de Synode plaatsvond (“Dordrecht en de Synode”). Anderzijds vanuit diverse thema’s, gerelateerd aan de geschiedenis van de synode (“De Synode van Dordrecht”). Met deze tentoonstelling wordt inhoudelijk aangehaakt op de thematiek in het nieuwe ‘ervaringsgebaseerde’ onderdeel van het Dordrechts Museum: Het Hof van Nederland. In dat museum even verderop in de antieke binnenstad van Dordt, is de Synode van Dordrecht en de ontstaansgeschiedenis van het moderne en vrije Nederland, een belangrijk thema onder de noemer “Vrijheid – 1572, het begin van een vrije staat”.

Techniek
Voor dit project hebben we een tweetal door het Dordrechts Museum aangeleverde scenario’s nabewerkt en vertaald in twee korte films van vijf minuten elk (full hd, h264/m4v-bestanden) welke worden afgespeeld op Bright Sign-mediaspelers, gekoppeld aan 26 inch iiyama LED-schermen, ingebouwd in meubels van Boy Bastiaans. Qua interface en technisch gezien is er rekening gehouden met een toekomstige overstap naar een touchscreen variant waarbij de meertaligheid, aanwezig in de huidige opzet, kan worden omgezet naar een door de gebruiker te activeren taalkeuze. In de rest van het ontwerp is ook rekening gehouden met deze mogelijkheid, door het toevoegen van navigatiemiddelen in de informatiestructuur.


De opening van deze permanente tentoonstelling heeft plaatsgevonden op donderdag 17 september 2015, aan de Lange Geldersekade 2 te Dordrecht.
De hier getoonde foto’s van de Grote Kerk komen uit de twee voornoemde presentaties, de beelden zijn van de hand van Herman A. van Duinen. De foto van de opening van de permanente tentoonstelling komt van RTV Rijnmond.

Meer informatie:
Website de Grote Kerk
Website Hof van Nederland
Website Dordrechts Museum

Resultaat