9 September 2017

Vierde jaargang Losse Veter magazine!

door
Jorrit Sybesma

Met het uitkomen van alweer de negentiende editie is jaargang #4 van hét magazine voor de hardloper met inhoud, Losse Veter, een feit! In de loop van zoveel nummers is er een hoop veranderd, de inhoud wordt steeds sterker, fotografen plus auteurs komen en gaan, maar columnisten blijven. Het concept is gelijk gebleven in de jaren en de vormgeving verfijnd en verbeterd. Op naar het vijfde jubileum in september 2018!

Verwijzingen
Website Losse Veter