PUNTPIXEL participeert als (MKB-)partner in meerjarige, consortium-gebaseerde onderzoekstrajecten. We hebben eveneens een actieve rol in de ondersteuning en totstandkoming van subsidie-aanvragen voor trajecten van praktijkonderzoek in samenwerking met hogescholen en daaraan verbonden zijnde lectoraten. Op dit vlak zijn er onder meer samenwerkingen tot stand gekomen met het Kenniscentrum Creating010, het Piet Zwart Instituut, de Hogeschool van Rotterdam, het Institute of Network Cultures en de Hogeschool van Amsterdam.

Onderzoekstrajecten

Een concreet resultaat van een gezamenlijk onderzoekstraject, waarbij we zowel betrokken zijn geweest bij het vervaardigen van de (gehonoreerde) subsidie-aanvraag en vervolgens hebben deelgenomen als onderzoekspartner, is het RAAK MKB-project ‘Digital Publishing Toolkit’ (Electronic publishing in the Arts). Een samenwerkingsproject met de bovengenoemde onderwijs- en onderzoeksinstellingen aangevuld met strategische partners als uitgeverijen, programmeurs, ontwikkelaars, ontwerpers en denkers. Dit traject liep van medio 2010 (eerste subsidie-aanvraag) tot 2015 (presentatie eindresultaten) en leverde een zogeheten digital publishing toolkit als resultaat op. In praktische zin waren wij naast onze betrokkenheid van de totstandkoming van het subsidievoorstel, tijdens de duur van het project technische partner, maar we deelden en leverden ook onze expertise op het vlak van interactie ontwerp en interface ontwikkeling. De toolkit bestand uit een verzameling van praktische stukken digitaal gereedschap, aangevuld met documentatie, procesverslaglegging, verantwoording en gebruiksinstructies. Naast de totstandkoming van deze toolkit, realiseerden we ook diverse praktische toepassingen (case studies). Zoals de realisatie van een volledig web-gebaseerd EPUB-publicatieplatform voor een innovatieve uitgever en ontwierpen en bouwden we een proof-of-concept in de vorm van een mobiele applicatie waarmee bezoekers van het Stedelijk Museum een persoonlijke catalogus van de hoogtepunten uit de collectie konden vervaardigen.

Gedurende het project hebben we onze kennis gedeeld tijdens diverse seminars, zoals: ‘Het ABC van digitaal publiceren’ (28-11-2014), ‘Off the Press’ (22 en 23 mei 2014) en ‘Valt er nog iets te ontwerpen’ (28-11-2013). Meer informatie over onze rol binnen de projecten is te vinden op de website van het Institute of Network Cultures.

 

Technische expertise

Nadien zijn we als MKB-partner vanwege onze technische expertise en sterke verbintenis met de diverse lectoraten van de hogescholen van Rotterdam en Amsterdam, wederom betrokken bij diverse andere onderzoeksprojecten, gerelateerd aan innovaties in de wereld van digitaal publiceren. In 2016 is PUNTPIXEL tijdens het Science & Business Program gedurende het Startup Fest Europe in het kader van de Amsterdam Science and Innovation Award 2016 als partner uit de creatieve sector uitgenodigd te praten met genomineerde finalisten over hun ideeën en plannen. Dit evenement had als doel beginnende (tech)bedrijven te doen laten groeien en om innovatieve mensen, investeerders, vooraanstaanden uit het bedrijfsleven en ontwikkelaars bij elkaar te brengen.

 

In 2016 en 2017 schreven we wederom mee aan nieuwe onderzoeksvoorstellen voor een meerjarig RAAK/MKB-onderzoekstraject (‘Maak het Publiek!) naar digitale publicaties, dat sinds juni 2018 loopt tot medio half 2020.

Samenwerken?

Een interessant projectvoorstel of idee, neem direct contact op met één van de partners van ons bureau.

Jorrit Sybesma
Ontwerper
Marc de Bruijn
Ontwikkelaar